Konec online registrace

Ukončili jsme na počtu 498 online registraci na sobotní závodu.

V pátek podle skutečného množství zaplacených míst zveřejníme počet volných míst pro start příchozích závodníků, kteří budou moci se prezentovat v sobotu od 7:30 do 8:30 na místě a zaplatit startovné.